ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

نمایش براساس طبقه بندی

دامنه
هزینه ثبت
انتقال
تمدید
.com
720,000تومان
1 سال
780,000تومان
1 سال
750,000تومان
1 سال
.net
967,000تومان
1 سال
967,000تومان
1 سال
967,000تومان
1 سال
.org
828,000تومان
1 سال
882,000تومان
1 سال
882,000تومان
1 سال
.ir hot!
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال
39,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

بررسی پکیج ها

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند