میزبانی اشتراکی وب لینوکسی ایران

استارتاپ

 • فضای حافظه : 100MB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : SSD RAID
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر : ایران
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته

 • قیمت : 49,000 تومان
 • با 10% تخفیف : 43,000 تومان
 • قیمت : ,96000 تومان
 • با 35% تخفیف : 62,000 تومان

  برنزی

 • فضای حافظه : 512MB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : SSD RAID
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر : ایران
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته

 • قیمت : 27,000 تومان
 • تخفیف : 22,000 تومان
 • قیمت : 66,000 تومان
 • تخفیف : 64,000 تومان
 • قیمت : 128,000 تومان
 • با 15% تخفیف : 107,000 تومان
 • قیمت : 214,000 تومان
 • با 32% تخفیف : 144,000 تومان

  نقره ای

 • فضای حافظه : 1GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : SSD RAID
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر : ایران
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : ماهانه
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 44,000 تومان
 • تخفیف : 39,000 تومان
 • قیمت : 117,000 تومان
 • تخفیف : 110,000 تومان
 • قیمت : 220,000 تومان
 • با 15% تخفیف : 185,000 تومان
 • قیمت : 370,000 تومان
 • با 33% تخفیف : 246,000 تومان

  طلایی

 • فضای حافظه : 2GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : SSD RAID
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر : ایران
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : هفتگی
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 74,000 تومان
 • تخفیف : 69,000 تومان
 • قیمت : 207,000 تومان
 • تخفیف : 203,000 تومان
 • قیمت : 406,000 تومان
 • با 16% تخفیف : 339,000 تومان
 • قیمت : 678,000 تومان
 • با 33% تخفیف : 452,000 تومان

  الماس

 • فضای حافظه : 4GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : SSD RAID
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر : ایران
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : هفتگی
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 140,000 تومان
 • تخفیف : 135,000 تومان
 • قیمت : 405,000 تومان
 • تخفیف : 389,000 تومان
 • قیمت : 778,000 تومان
 • با 16% تخفیف : 651,000 تومان
 • قیمت : 1,302,000 تومان
 • با 33% تخفیف : 864,000 تومان

  ممتاز

 • فضای حافظه : 8GB
 • ترافیک ماهیانه : نامحدود
 • تعداد دامنه : یک عدد
 • تعداد ip : یک عدد
 • نوع هارد دیسک : SSD RAID
 • تعداد ایمیل آدرس : نامحدود
 • موقعیت دیتاسنتر : ایران
 • تعداد ساب دامین : نامحدود
 • تعداد و حجم دیتابیس : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • تعداد اکانت FTP : نامحدود
 • پشتیبان گیری : هفتگی
 • پشتیبانی : 24 ساعته
 • هدایای ویژه : SSL رایگان
 • برگشت هزینه تا یک هفته


 • قیمت : 301,000 تومان
 • تخفیف : 266,000 تومان
 • قیمت : 798,000 تومان
 • تخفیف : 763,000 تومان
 • قیمت : 1,526,000 تومان
 • با 16% تخفیف : 1,272,000 تومان
 • قیمت : 2,544,000 تومان
 • با 33% تخفیف : 1,685,000 تومان